Thon Ra


יבוא אישי לישראל שיעור מכס - יבוא מסין לישראל

קרא עוד...

יבוא אישי לישראל שיעור מכס - יבוא מסין לישראל


גלובליזציה הינה תהליך של חיבור בין חלקי הגלובוס .הגלובליזציה תפסה תאוצה יחד עם התפתחות האינטרנט ההופך את העולם לסוג של כפר גלובלי של שיתופי מידע, תכנים, וכמובן שיתופי פעולה כלכליים ועסקיים. תהליך הגלובליזציה הינו תהליך מבורך, אחת הדוגמאות לתהליך הינה היווצרותם של ארגונים בין לאומיים כגון האיחוד האירופי המאחד תחת דגלו את רוב אירופה הן מבחינת חופש תנועה בתוך גבולות האיחוד והן מבחינת איחוד המטבע תחת היורו .

בנוסף לארגונים הבינלאומיים ,התפתחו גם תאגידים מסחריים גלובליים, חברות מסחר שונות המאוחדות תחת בסיס אם ושסניפיהם פזורים ברחבי העולם. אך לא מדובר רק בתאגידים פיננסים, כגון: חברות ביטוח או בנקים, התפתחותן של רשתות אופנה שונות כמו זארה או אמריקן אפרל ,שלהן סניפים הפזורים בכל מקום בעולם הינה דוגמא מובהקת לתהליך זה.

תהליך הגלובליזציה מתבטא בין היתר בשינויים מערכתיים והתפתחות שיטת המכרזים , זאת אומרת שישנם זכיינים המפעילים חנויות של רשתות אופנה אלו, כך שסניף אמריקן אפרל בתל אביב, נמצא בבעלות שונה מזה שבברצלונה.
השינויים הכלכליים בעולם שהחלו לאחר תהליך הליברליזציה של המטבעות , התחיל בעקבות החלטת ארצות הברית להפסיק להצמיד את ערך הדולר לזהב, ובכך נפתח השוק העולמי לסחר פיננסי גלובלי במטבעות.

שינוי כלכלי נוסף הינו השינוי בתהליך היבוא –יצוא. אם בעבר מוצרים "תוצרת חוץ" כדוגמת בגדי מעצבים או מאכלים שונים היוו פלח שוק קטן. היום מוצרי יבוא נפוצים ביותר וניתן למצאם בכל מקום בזכות יבוא מסין לישראל מכס נמוך. אם נפתח את המקרר הביתי נמצא בו לפחות מוצר אחד שאינו תוצרת הארץ, וכך גם בארון הבגדים האישי.

מהפיכת הגלובליזציה פתחה פתח לתופעת ההגירה לצרכי עבודה. בשנות החמישים והשישים מהגרי – עבודה היו דבר שבשגרה, היום עם ריבוי הפועלים ה "זרים" , גם בארץ וגם בחו"ל , החלו ממשלות להקשיח את עמדתן לגבי מהגרים אלו, למנוע את כניסתם לארצן ,ובמקביל ליצור ענף משטרתי מיוחד "משטרת – ההגירה" שתפקידה לתפוס ולהוציא מין הארץ המארחת את המהגרים הבלתי חוקיים.

ישנן שתי גישות של מדיניות כלכלית בעולם, הראשונה הינה הגישה המרקנטיליסטית ,גישה זו השמה את המדינה במרכז, מתבטאת בין היתר בתמיכה בתעשיות ינוקא, בעידוד הייצוא ובהגבלת הייבוא . הגישה השנייה הינה גישת הליברליזם המסחרי – גישה זו הנהוגה ברוב העולם שמה את טובת האדם במרכז ולא את טובת המדינה, והיא מעודדת סחר חופשי, וייבוא.

תהליך הגלובליזציה אמנם הביא עמו פריחה כלכלית ומסחר חופשי ברמה הבינלאומית המיטיב עם כולנו. אך יחד עם התפתחות זו נכנס לזירה שחקן בלתי צפוי, הטרור.

הטרור הפך בשנים האחרונות מארגונים קטנים, מקומיים , וחסרי תקציב, לארגונים עולמיים הפועלים אינדיבידואלית בצורה של תאים קטנים, ומנצלים את הגבולות הפתוחים ואת הכלכלה החופשית העולמית למטרותיהם.

צור קשר


Thank You ! Your email has been delivered.